Vragen? Bel met onze lijstenmakers: 013-5051225 (ma-vrij: 9.00-17.00)

Opdrachten:

Alle opdrachten worden onder de hieronder weergegeven voorwaarden aangenomen en uitgevoerd. Door het verstrekken van een opdracht verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat de klant zijn beeldbestanden zelf goed opslaat en beveiligt. Een beveiligde opslag van de door de klant aan ons verstrekte bestanden vindt niet plaats. De door de klant gezonden beeldbestanden worden na uitvoering van de opdracht gewist.

Auteursrecht:

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de klant. De klant draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

Aansprakelijkheid:

Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden op informatiedragers van de klant of van ons, of op interne of externe telefoon- of data-netwerken, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Doordat de kleuren op uw scherm af kunnen wijken van de daadwerkelijke kleuren in het bestand, kunnen er kleurverschillen ontstaan. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

In het productieproces kan er iets van uw bestand afvallen, hiervoor dient u ten alle tijden een marge van 5% te houden. Dit valt buiten onze aansprakelijkheid.

Levertijd:

Alle opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Weergegeven levertijden zijn slechts indicatief. Lichte vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht of schadevergoeding.

Garantie:

Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt.

Klachten:

Klachten zijn alleen mogelijk op grond van technische gebreken, niet op grond van smaak. Als een latere bestelling afwijkt van de eerste levering, geeft dit geen recht op een klacht. In geval van gegronde klachten leveren wij kosteloos een vervangend product. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Klachten voortvloeiend uit de bij “Aansprakelijkheid” genoemde productievariabelen worden als ongegrond verklaard.

Indien de klacht gegrond verklaard wordt zult u bewijsmateriaal moeten overleggen dat het product vernietigd is alvorens een nieuw product geproduceerd zal worden.

Disclaimer:

Op de algemene voorwaarden zijn tevens de voorwaarden van de Disclaimer van toepassing.

Aanpassingen en updates:

Alle informatie van deze website kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Dit geldt ook voor de algemene informatie waaronder deze “Algemene Voorwaarden”. Door het gebruik van deze website geeft u aan de aanpassingen en updates te erkennen, ongeacht of u hiervan kennisgenomen hebt. Wij adviseren u regelmatig onze website te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.